فن آوری

  • زمان ارسال: ژان-06-2018

    1.PV معکوس حفاظت قطب اگر پانل های خورشیدی اتصال معکوس، کنترل از بین نمی برد، اصلاح اتصال کنترل می شود به طور معمول کار می کند. 2.PV اتصال کوتاه حفاظت هنگامی که پانل های خورشیدی دارند اتصال کوتاه یا اتصال معکوس، کنترل خاموش خواهد شد ...ادامه مطلب »

WhatsApp Online Chat !