បច្ចេកវិទ្យា

  • ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: មករា-06-2018

    1.PV បញ្ច្រាសការពារតំបន់ប៉ូលប្រសិនបើបន្ទះ Solar បញ្ច្រាសតភ្ជាប់, ឧបករណ៍បញ្ជានេះនឹងមិនបំផ្លាញ, កែដំរូវការតភ្ជាប់ឧបករណ៍បញ្ជានេះនឹងមានជាធម្មតាធ្វើការនេះ។ 2.PV ខ្លីសៀគ្វីបន្ទះសូឡាការពារនៅពេលដែលមានសៀគ្វីខ្លីឬការតភ្ជាប់បញ្ច្រាសឧបករណ៍បញ្ជានេះនឹងត្រូវបានបិទ ...អានបន្ថែម »

WhatsApp Online Chat !