Công nghệ

  • post time: Jan-06-2018

    1.PV Bảo vệ phụ Nếu bảng điều khiển năng lượng mặt trời đảo ngược kết nối, bộ điều khiển sẽ không phá hủy, sửa chữa các kết nối bộ điều khiển sẽ thường làm việc. 2.PV Bảo vệ ngắn mạch Khi tấm pin mặt trời có ngắn mạch hoặc kết nối ngược lại, bộ điều khiển sẽ được tắt ...Read more »

WhatsApp Online Chat !